Menu

image

Flan Mùi Truyền Thống

$$7.00

image

Flan Mùi Lá Dứa

$$8.00

image

Flan Milk Tea/Flan Trà Sữa

$$8.00

image

Bánh Roti Cà Phê - Nhân Truyền Thống

$$14.00

image

Bánh Roti Cà Phê - Nhân Cream Cheese

$$15.00